WYCENA NIERUCHOMOŚCI ŁÓDŹ

WYCENA NIERUCHOMOŚCI 

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

ANNA KROGULEWSKA

CENY I TERMINY:


Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym.

Koszt wyceny nie zależy od wartości nieruchomości, jest natomiast uzależniony od nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny w tym:

  • charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

  • dostępności danych niezbędnych do wykonania wyceny,

  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),

  • terminu i warunków wykonania wyceny.

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników. Termin sporządzenia operatu  szacunkowego wynosi zwykle kilka dni roboczych od momentu dostarczenia wymaganych dokumentów i przeprowadzenia oględzin nieruchomości.