WYKAZ DOKUMENTÓW  POTRZEBNYCH DO WYCENY NIERUCHOMOŚCI:

    NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA:

 • numer księgi wieczystej lub akt notarialny - podstawa nabycia

 • rzut lokalu

 • wypis z rejestru lokali (opcjonalnie)

        dla rynku pierwotnego dodatkowo:

 • przedwstępną umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)


     SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU:

 • numer księgi wieczystej lub akt notarialny - podstawa nabycia

 • rzut lokalu

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu


    NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA (np. : dom  jednorodzinny):

 • numer księgi wieczystej lub akt notarialny - podstawa nabycia

 • wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków

 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza

 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania (jeżeli zostały wydane)

 • dokumentacja techniczna budynku (np.: projekt, opis techniczny, zestawienie powierzchni, inwentaryzacja)

 • w przypadku obiektu w trakcie budowy – kosztorys

        dla rynku pierwotnego dodatkowo:

 • przedwstępną umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub  spółdzielnią mieszkaniową)


 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA (np.: działka budowlana, rolna): 

 • numer księgi wieczystej lub akt notarialny - podstawa nabycia

 • wypis z rejestru gruntów

 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza

 • pozwolenie na budowę lub decyzja o warunkach zabudowy  (jeżeli zostały wydane)


 NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA O CHARAKTERZE KOMERCYJNYM:

 • numer księgi wieczystej lub akt notarialny - podstawa nabycia

 • wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków

 • dokumentacja techniczna budynku (np.: projekt, opis techniczny, zestawienie powierzchni, inwentaryzacja)

 • informacje o kosztach utrzymania nieruchomości

 • deklaracja podatkowa nieruchomości

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, darowizny)

 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania

 • w przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem najmu – umowa/y najmu

 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza

 W zależności od celu wyceny lista może zostać poszerzona o dodatkowe dokumenty. W przypadku braku dokumentacji prawnej istnieje możliwość pozyskania dokumentów przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI ŁÓDŹ

WYCENA NIERUCHOMOŚCI 

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

ANNA KROGULEWSKA