SPORZĄDZAMY OPERATY SZACUNKOWE DLA:                                                                                    

 • zabezpieczenia kredytu bankowego   

 • sprzedaży, zamiany lub negocjacji     

 • podziału majątku, zniesienia współwłasności

 • celów podatkowych, księgowych             

 • postępowań sądowych i komorniczych                                     

 • ubezpieczenia nieruchomości

 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn    

 • określenia czynszu najmu                      

 • postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych    

 • ustalenia skutków finansowych uchwalenia lub zmiany MPZP                

 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich   

 •  innych celów indywidualnych


 WYCENIAMY:

 • nieruchomości lokalowe: lokale mieszkalne, lokale użytkowe, na rynku wtórnym i pierwotnym

 • nieruchomości zabudowane: domy jednorodzinne,gospodarstwa rolne, siedliska itp.

 • nieruchomości niezabudowane: działki budowlane, grunty rolne, leśne itp.

 • nieruchomości komercyjne: biura, magazyny, nieruchomości przemysłowe, handlowo-usługowe

 • części składowe nieruchomości oraz budynki i budowle w trakcie budowy

 • nieruchomości nietypowe: stacje benzynowe, hotele, pałace, kamienice, nieruchomości zabytkowe

 • nieruchomości specjalnego przeznaczenia


OKREŚLAMY TAKŻE WARTOŚĆ:

 • prawa służebności

 • prawa użytkowania

 • prawa dożywocia

Wyceny nieruchomości sporządzane są przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatów szacunkowych, stanowiących opracowania pisemne w formie tradycyjnej papierowej oraz w formie elektronicznej.

Oferujemy wyceny zarówno dla klientów indywidualnych, jak również klientów biznesowych i instytucjonalnych. 

 

 

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI ŁÓDŹ

WYCENA NIERUCHOMOŚCI 

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

ANNA KROGULEWSKA

wycena nieruchomości dokument