WYCENA NIERUCHOMOŚCI ŁÓDŹ

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości 

ANNA KROGULEWSKA

 • postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji,

 • transakcji kupna / sprzedaży, łączenia lub podziału przedsiębiorstwa

 • podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów,

 • określenia wartości aktywów posiadanych przez fundusze,

 • postępowań cywilnoprawnych,

 • podatkowe,

 

 • sprawozdawczości finansowej,

 • weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu,

 • ubezpieczeń i odszkodowań,

 • postępowań sądowych,

 • kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.

 • inne

Sporządzamy wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub udziału  oraz wyceny akcji w spółkach kapitałowych. na potrzeby: